Het asbestverbod is van de baan. En nu?

 In Blog

Deze week is besloten dat er geen verbod op asbestdaken komt. En nu? Wendy Schrijver Stemerdink beantwoordt de meest prangende vragen naar aanleiding van het besluit.  

Wat is er besloten?

Wendy: ‘Afgelopen dinsdag werd er in de Eerste Kamer gestemd over het verbod op asbestdaken per 2028. Een meerderheid stemde tegen het voorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66).’

Wat is de belangrijkste reden?

‘Geld. Een meerderheid van de partijen twijfelt over de betaalbaarheid en daarmee haalbaarheid van het verbod. Naar schatting zijn er in Nederland honderdtwintigduizend huizen waarop het verbod van toepassing zou zijn geweest. Een paar jaar geleden leek het nog vanzelfsprekend dat er een verbod kwam. Sindsdien schaarden steeds meer partijen zich, aangejaagd door onder meer Vereniging Eigen Huis en boerenorganisatie LTO, achter het tegen-kamp.’

Maar de provincie Overijssel was toch juist zo actief bezig om asbestdaken te laten verwijderen?

‘Dat klopt. Er is zelfs een Plan van aanpak Asbestdaken 2016-2019 in het leven geroepen. De provincie berekende dat er in Overijssel zo’n tien miljoen vierkante meter aan asbestdaken ligt. Vooruitlopend op het landelijke verbod zet de provincie zich al jaren in om deze asbestdaken te laten verwijderen. Overijssel noemt het dan ook ‘een enorme teleurstelling’ dat een verbod op asbestdaken van de baan is en bekijkt nu wat het besluit van de Eerste Kamer betekent voor de Overijsselse aanpak van asbestdaken.’

Met de oprichting van Asbest Service Salland speelden jullie in op het naderende verbod. Wat betekent het voor jullie dat het verbod is gesneuveld?

‘Waarschijnlijk dat er in de komende jaren minder werk op ons afkomt dan we hadden bedacht. Dat is spijtig, maar geen ramp. Het overgrote deel van de tien miljoen vierkante meter asbest ligt nog op de daken in Overijssel. Vroeg of laat zal dat verwijderd moeten worden. Die maanpakken van ons komen echt nog wel van pas.’

Ik heb een asbestdak. Wat moet ik doen?

‘Nu het verbod van de baan is hoef je in principe niets te doen. De noodzaak om in actie te komen vervalt. Althans, voorlopig.’

Oké, maar wat adviseren jullie dan?

‘De goedkoopste manier is nu om te wachten totdat je de asbest ‘tegenkomt’, bijvoorbeeld bij een grondige verbouwing of renovatie. Maar … wie geen verbouwplannen heeft moet vroeg of laat ook aan het werk met de asbestdaken. Kenmerkend voor asbest is dat het materiaal slijtvast is, en toch hebben ook asbestplaten niet het eeuwige leven. Asbest werd in 1993 verboden. Dat betekent dat asbestdaken minimaal 26 jaar oud zijn. De levensduur ligt tussen de 30 en de 50 jaar. Hoe ouder het dak, hoe groter de kans dat er asbestdeeltjes vrijkomen, hoe groter de kans op ziektes. Met een oud dak dat aan vervanging toe is, moet je aan het werk. Dat geldt nog steeds, ook zonder verbod.’

Zijn er nog andere redenen te bedenken om een dak wél te vervangen?

‘Dan komen we toch weer terug op geld. Verzekeraars zijn steeds minder geneigd om asbestdaken te verzekeren. De premies stijgen in het geval van een asbestdak en de risico’s zijn voor de eigenaar. Dat is iets om rekening mee te houden. Nog een goede reden: de verkoop van je huis. Eventuele kopers kunnen afhaken vanwege een asbestdak. ’

Hmm … Nu twijfel ik.

‘Dat kunnen we ons goed voorstellen. We blijven zelf ook een beetje in verwarring achter. Bel ons anders maar even op. Dan spreken we jouw situatie door.’

Recent Posts

Laat een reactie achter

Contact

Stuur ons een berichtje, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search